Nạp thẻ

Loại thẻ:

Số Seri:

Mã thẻ:

Nạp vào tài khoản:

20.000VND = 40 Sò
30.000VND = 60 Sò
50.000VND = 100 Sò
100.000VND = 200 Sò
200.000VND = 400 Sò
300.000VND = 600 Sò
500.000VND = 1000 Sò